Meny

+47 915 86 964 / +47 413 53 726

+47 915 86 964 / +47 413 53 726

cmmobility@icloud.com

Dokument

Vilkår

Vilkår

Oppdatert: 28.09.2023

Disse vilkårene og betingelsene gjelder for bruken av denne nettsiden og for alle transaksjoner knyttet til våre produkter og tjenester. Vær oppmerksom på at du kan være bundet av eventuelle tilleggskontrakter som er knyttet til forholdet ditt til oss eller til de spesifikke produkter eller tjenester du mottar fra oss. Dersom det oppstår konflikt mellom bestemmelsene i disse vilkårene og eventuelle tilleggskontrakter, vil bestemmelsene i de sistnevnte ha forrang og kontrollere.


Ved å registrere deg på, få tilgang til, eller på annen måte bruke denne nettsiden, aksepterer du herved å være bundet av følgende vilkår og betingelser som er angitt nedenfor. Bare bruken av nettsiden innebærer kunnskap om og aksept av disse vilkårene og betingelsene. I spesielle tilfeller kan vi også kreve ditt uttrykkelige samtykke.


Når du bruker vår bookingtjeneste, aksepterer du de følgende vilkårene som er angitt i dette dokumentet. Vi vil imidlertid også at du skal være oppmerksom på at du samtidig godtar vilkårene fastsatt av Bookingtjeneste.no. Du kan lese mer detaljert om disse vilkårene ved å besøke følgende lenke: Bookingtjeneste.no's vilkår og betingelser.


1. Tjenester


1.1 Generell informasjon om tjenester

På denne nettsiden kan du enkelt reservere våre saunaer for avslapning. Vi tilbyr et utvalg av forskjellige saunaer som du kan leie. For å gjøre en booking, bruker vi en pålitelig samarbeidspartner for reservasjoner. Dette systemet administreres av et norsk selskap som er anerkjent for sin pålitelighet innen IT-tjenester. Når du foretar en booking, vil du få muligheten til å velge mellom våre tilgjengelige tjenester og tidspunkter som passer for deg.


1.2 Betaling

Betalingsmetoden som tilbys er Vipps Checkout, en sikker løsning som tillater betaling enten med Vipps-appen eller ved bruk av kortbetaling online.


Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i gjeldende priser og individuelle rabatter.


1.3 Pris

Den oppgitte prisen for produktene og tjenestene representerer den endelige kostnaden som kunden skal betale. Avtalen mellom selgeren og kunden anses som bindende når kunden har sendt inn sin bestilling. Det er likevel viktig å merke seg at avtalen ikke vil være bindende dersom det oppstår skrive- eller tastefeil i selgerens tilbud på nettsiden eller i kundens bestilling, og den andre parten innser eller burde ha innsett at en slik feil har forekommet.


1.4 Avbestilling av booking

Avbestillinger som skjer mer enn 12 timer før avtalt tidspunkt refunderes. Avbestillinger som skjer mindre enn 12 timer før avtalt tidspunkt refunderes ikke. Du kan avbestille din booking via kundepanelet på nettsiden.

1.5 Regler for bruk av Sauna

Se gjerne over reglene før bruk av Hotshore Sauna:

• Vær nydusjet og ren før du bruker badstuen

• Ha badetøy på og sitt på et håndkle ved bruk av badstuen

• Stuping ikke lov fra flåten

• Barn skal være i følge av en voksen

• Ikke lov og ha med/konsumere alkohol/snus/røyk på området

• Ikke lov og ta med mat inn i badstuen

• Ta med deg all søppel når du reiser

• Vær oppmerksom på glatte overflater

• For bestilling må du være over 18 år.

• Føler du deg ukomfortabel, svimmel eller søvnig forlat badstuen straks

• Badstue-mester kan nekte tilgang til synlig berusete personer

Legg gjerne inn en vedkubbe eller 2 når det begynner å bli tomt, slik at badstuen er var til neste gjest kommer, men unngå sprengfyring, askeskuffen skal være lukket.

IKKE hell saltvann på badstueovnen, da blir den ødelagt! All bading og bruk av badstuen skjer på eget ansvar.

Takk for at du bruker Hotshore Sauna, velkommen tilbake.


2. Andre bestemmelse

2.1 Juridisk

Begge parter har taushetsplikt angående oppdraget og hverandres forretningsforhold. Kunden plikter å bidra med informasjon for å unngå løsninger som kan virke plagierende. Videre har du som kunde ansvaret for publisering av verket og holder nettsiden ansvarsfri ved eventuell tvist eller rettssak som følge av publisering. Dersom noen del av denne kontrakten blir ulovlig, ugyldig eller for noen som helst grunn urettferdig, skal den delen anses som adskilt fra denne kontrakten og vil ikke påvirke gyldigheten og rettsgyldigheten til gjenværende deler. Denne avtalen er bindende og kan ikke endres uten avtale fra begge parter. Tvister angående denne avtalen skal avgjøres i norsk rettsvesen. Partene vedtar nettsiden som eneste verneting. Forlik eller godkjennelse av brudd på denne kontrakten utgjør ikke en automatisk godkjennelse av fremtidige avtalebrudd av lignende eller ulik karakter.


2.2 Konfidensialitet og publisitet

Kunden forplikter seg til enhver tid å oppdatere oss med korrekt kontaktinformasjon, inkludert telefonnummer, postadresse, e-postadresse, osv. Alle opplysninger om kundeforholdet betraktes som konfidensielle, og kunden forplikter seg til å oppbevare slike opplysninger på en sikker måte. Ved mistanke om uautorisert tilgang forbeholder vi oss retten til å endre passord for tjenesten(e) eller stenge tjenesten(e). Vi forbeholder oss også retten til å nekte utlevering av opplysninger om kundeforholdet til personer som ikke er angitt som kontaktpersoner for kundeforholdet.


2.3 Stenging og suspensjon

Vi kan, etter eget skjønn, når som helst endre eller avbryte tilgangen til nettstedet, midlertidig eller permanent, eller en hvilken som helst tjeneste på nettstedet.

Vi gir ingen garantier for at:

  • nettstedet eller våre produkter/tjenester vil oppfylle dine krav;
  • nettstedet vil være tilgjengelig på en uavbrutt, rettidig, sikker eller feilfri basis;
  • kvaliteten på ethvert produkt eller tjeneste som er kjøpt eller oppnådd gjennom nettstedet, vil oppfylle dine forventninger.
  • Ingenting på nettstedet utgjør eller er ment å utgjøre juridisk, økonomisk eller medisinsk rådgivning.


2.6 Informasjon til kunder

Vi kan varsle kunder om endringer i tjenestetilbudet som kan påvirke kundens forhold til sine tjenester på nettstedet og via e-postbaserte nyhetsbrev.


2.8 Force majeure

Dersom avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres, eller vesentlig vanskeliggjøres av forhold utenfor partenes kontroll, suspenderes partenes plikter i den grad forholdet er relevant og for så lang tid som forholdet varer. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til, streik, lockout, linjefeil hos tredjepart, strømbrudd hos tredjepart, samt ethvert forhold som vil bli vurdert som force majeure.


2.9 Elektronisk kommunikasjon

Ved å bruke nettstedet eller kommunisere med oss på elektronisk vis, aksepterer og erkjenner du at vi kan kommunisere med deg elektronisk på nettstedet vårt eller ved å sende e-post til deg. Du aksepterer at all kommunikasjon fra oss til deg elektronisk oppfyller alle juridiske krav, inkludert kravet om skriftlig kommunikasjon.


2.10 Nyhetsbrev

Du kan videresende vårt nyhetsbrev i elektronisk form til andre som kan være interessert i å besøke nettstedet vårt.


3.11 Tredjeparts eiendom

Vår nettside kan inneholde hyperkoblinger eller andre referanser til nettsteder til tredjeparter. Vi overvåker ikke innholdet på nettsteder til tredjeparter som er lenket fra vår nettside. Produkter eller tjenester som tilbys av andre nettsteder vil være underlagt gjeldende vilkår og betingelser for disse tredjepartene. Uttrykte meninger eller materiale som vises på disse nettstedene er ikke nødvendigvis delt eller godkjent av oss. Vi er ikke ansvarlige for personvernspraksis eller innhold på slike nettsteder, og du bærer alle risikoer knyttet til bruken av disse nettstedene og eventuelle relaterte tjenester fra tredjeparter.


2.12 Ansvarlig bruk

Ved å besøke nettstedet vårt godtar du å bruke det kun til de formålene som er tiltenkt og som er tillatt i disse vilkårene, eventuelle tilleggskontrakter med oss og gjeldende lover, forskrifter og generelt akseptert nettpraksis og bransjeretningslinjer. Du må ikke bruke nettstedet eller tjenestene våre til å bruke, publisere eller distribuere noe materiale som består av skadelig dataprogramvare, eller utføre systematiske eller automatiserte datainnsamlingsaktiviteter på eller i forhold til nettstedet vårt. Deltakelse i aktiviteter som forårsaker skade på nettstedet eller forstyrrer ytelsen, tilgjengeligheten eller tilgjengeligheten til nettstedet, er strengt forbudt.


2.13 Registrering

Du kan registrere deg for en konto på nettstedet vårt og velge et passord. Du er ansvarlig for å opprettholde konfidensialiteten til passordet og kontoen din, og du må ikke dele passord eller konto med andre. Du må varsle oss umiddelbart hvis du blir oppmerksom på noen uautorisert tilgang til kontoen din.


2.14 Personvern

For å få tilgang til nettstedet og/eller tjenestene våre, kan du bli bedt om å oppgi visse personopplysninger som en del av registreringsprosessen. Vi tar personvern alvorlig og forplikter oss til å beskytte dine personopplysninger. Vi vil ikke bruke din e-postadresse til uønsket kommunikasjon. Eventuelle e-poster vi sender deg, vil kun være knyttet til levering av avtalte produkter eller tjenester. For mer informasjon, se vår Personvernerklæring og retningslinjene for informasjonskapsler.


2.15 Tilgjengelighet

Vi forplikter oss til å gjøre innholdet vi tilbyr tilgjengelig for personer med nedsatt funksjonsevne. Hvis du opplever problemer med tilgjengelighet på grunn av funksjonshemming, ber vi deg om å varsle oss med en detaljert beskrivelse av problemet. Vi vil forsøke å løse det i henhold til beste praksis innenfor informasjonsteknologi.


2.19 Skadeserstatning

Du godtar å holde oss skadesløse og forsvare oss mot alle krav, ansvar, skader, tap og utgifter relatert til ditt brudd på disse vilkårene, gjeldende lover, inkludert immaterielle rettigheter og personvernrettigheter. Du vil umiddelbart refundere oss for våre skader, tap, kostnader og utgifter knyttet til slike krav.


2.20 Fraskrivelse

Unnlatelse av å håndheve noen av bestemmelsene i disse vilkårene og betingelsene og eventuelle avtaler, eller unnlatelse av å utøve en mulighet til å avslutte, skal ikke tolkes som en fraskrivelse av slike bestemmelser og påvirker ikke gyldigheten av disse vilkårene og betingelsene eller avtalen eller deler av den, eller retten til senere å håndheve hver eneste bestemmelse.


2.21 Språk

Disse vilkårene og betingelsene vil bli tolket og tolket utelukkende på norsk. All kommunikasjon vil bli utført på norsk.


2.22 Hele avtalen

Disse vilkårene og betingelsene, sammen med personvernerklæringen og retningslinjene for informasjonskapsler, utgjør hele avtalen mellom deg og oss angående din bruk av nettstedet.


2.23 Oppdatering av vilkårene

Vi kan oppdatere disse vilkårene og betingelsene fra tid til annen. Det er ditt ansvar å regelmessig sjekke disse vilkårene og betingelsene for endringer eller oppdateringer. Datoen som er oppgitt i begynnelsen av disse vilkårene og betingelsene, er den siste revisjonsdatoen. Endringer i disse vilkårene og betingelsene trer i kraft når de blir publisert på nettstedet. Din fortsatte bruk av nettstedet etter publisering av endringer eller oppdateringer, anses som din aksept av de endrede vilkårene og betingelsene.


2.24 Kontraktens gyldighet

Denne avtalen kan ikke overføres til noen andre uten vår tillatelse. Den forblir gyldig i all fremtid og trenger ikke å fornyes.


3. Kontaktinformasjon

Denne nettsiden eies og drives av Cm Mobility AS.


E-post: cmmobility@icloud.co

Adresse: Borregaten 2 B, 3117 Tønsberg

"Flytende ro og velvære ved vannkanten"

RESERVER DIN PLASS HER OG NÅ

Book enkelt via vår bookingtjeneste, klikk her.

Bankløkka båthavn:

Bromsveien 31, 3183 Horten

Send dine spørsmål til cmmobility@icloud.com

Meny

Book nå

Følg oss på sosiale medier

Hotshore Sauna

© All Copyrights 2023 by Hotshore Sauna

Vi bruker informasjonskapsler for å gi oss en bedre forståelse av hvordan nettstedet brukes. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet, samtykker du til denne cookieerklæring. Klikk her for å lære mer.